Vertalersgeluk

Van 2010 tot 2023 hebben collega Andrea Kluitmann, Hanneke Marttin van het Nederlands Letterenfonds en ik de jaarlijkse Vertalersgeluktournee georganiseerd.
De (financiële) positie van vertalers en de erkenning voor ons vak laten soms te wensen over. Duidelijk maken wát je doet, en wat daar zo moeilijk en belangrijk en leuk aan is, lijkt mij het beste middel om meer erkenning te krijgen. Daar is de Vertalersgeluktournee voor bedoeld.

De vertalersgeluktournee

De Vertalersgeluktournee voert jaarlijks langs boekhandels door heel Nederland. Vertalers van voor de Europese Literatuurprijs genomineerde romans vertellen daar over de totstandkoming van hun vertaling.

Deze zeer gevarieerde avonden bieden een inkijkje in de vertalerskeuken aan de hand van een amalgaam van stijlen, auteurs, taalgebieden, landen, benaderingen en invalshoeken (een overzicht van alle lezingen vindt u op het blog van Hanneke Marttin). Naar mijn idee een ideale manier om als vertalers een grote groep lezers te bereiken en iets over het voetlicht te brengen van het plezier en het vakmanschap waarmee wij ons vak uitoefenen.

In maart 2020 werd de vertalersgeluktournee bekroond met de zogeheten Vertaalengel van de Auteursbond.